הורוסקופ יומי

הורוסקופ יומי: אסטרולוגיה יומית 09-10-2019

תחזית אסטרולוגית יומית למזלות – הורוסקופ יומי

טלה
קבלה והגות: על פי ספר קבלי העוסק בשנים-עשר המזלות, חודשי המזל שלכם הם תשרי עבור אהבה ונישואין, וכסליו עבור מסעות וטיולים. כמו כן מוצלחים שבט ואייר. כל הצבעים והגוונים טובים עבורכם, להוציא שחור. אנרגיה קוסמית מוסרת לכם כי אדם נאור אינו נחפז להושיע את זולתו, כל עוד לא הביא את הגאולה לעצמו. בבחינת אור מביא אור, ואפילה מולידה אפילה. סודות מיסטיים רומזים לכם כי אל לכם להתפתל בייסורי מצפון וברגשי אשמה. הדבר הטוב ביותר ששומה עליכם לעשותו, הוא לסלוח לעצמכם. דעו לכם כי גם אי-פעולה, הינו פעולה. לפעמים יש להניח לדברים לסעור על מנת שיפרקו את האנרגיות השליליות האצורות בהם. חומר למחשבה.

שור
קבלה והגות: על פי ספר קבלי העוסק בשנים-עשר המזלות, חודשי המזל שלכם הם שבט בו צפויים לכם רווחים כספיים, ותמוז עבור עניינים הקשורים במדינות שמעבר לים. כמו כן מוצלחים טבת וניסן. כל הצבעים והגוונים טובים עבורכם, מלבד חום. אנרגיה קוסמית מוסרת לכם כי אדם נאור מתמקד בתחומו שלו ואינו פוזל אל תחומי אלה שמנסים להרשימו. קנאה מובילה אל מזל רע. סודות מיסטיים רומזים לכם כי אינכם מנצלים אף לא שמינית מן היכולות שהתברכתם בהן. השקיעו במה שבורכתם בו ולא במה שאתם מתקנאים אליו. דעו לכם כי כשם שצייד חכם לא יוצא לצוד ביער שאין בו חיות, כך אדם נבון לא מכלה את כוחותיו על אשר אין בו תועלת.

תאומים
קבלה והגות: על פי ספר קבלי העוסק בשנים-עשר המזלות, חודשי המזל שלכם הם סיוון בו צפוי לכם מזל יוצא דופן, ותמוז עבור רכישות. חודש ניסן מוצלח לעסקי קניה ומכירה. כל הצבעים והגוונים טובים עבורכם, מלבד שחור. אנרגיה קוסמית מוסרת לכם כי אדם נאור משקיע עוצמות על מנת לגרום לעצמו להיות מעניק ולא מוענק. בדרך זו הוא פוסע בנתיב האל. סודות מיסטיים רומזים לכם כי צרותיכם עומדות להסתיים ברגע בו אתם עצמכם תכריזו כי הן תמו. מאידך, הן יתמידו לרדוף אתכם כל עוד תמשיכו לדון בהן. דעו לכם כי אדם חכם אינו יושב במערה ומתפרנס מעשבים, אלא יוצא אל היקום ומתענג על אשר הרוחות הטובות הניחו לפניו.

סרטן
קבלה והגות: על פי ספר קבלי העוסק בשנים-עשר המזלות, חודשי המזל שלכם הם אב בו צפויה לכם הצלחה בכל הקשור בחי ובצומח, וניסן עבור התחלות חדשות. כל הצבעים והגוונים טובים עבורכם, חוץ מכחול ושחור. אנרגיה קוסמית מוסרת לכם כי אדם נבון אינו מתרפק על מחמאות שמומטרות עליו, אלא משמן בהן את החלודה שהצטברה על גלגלי עגלתו. סודות מיסטיים רומזים לכם כי בשעה שאתם מתלבטים בין מה שראוי לעשותו, לבין מה שנעים לעשותו – יש להעדיף את הראוי על פני הנעים. דעו לכם כי הזוגיות עשויה להאיר את חייכם, אך בתנאי שכל צד בה ממלא את התפקיד שהתחייב לו בתחילת הדרך.

אריה
קבלה והגות: על פי ספר קבלי העוסק בשנים-עשר המזלות, חודשי המזל שלכם הם אב עבור כל מעשיכם, ואלול להצלחה חברתית כבירה. כך גם מוצלחים אייר, סיוון ותמוז. כל הצבעים והגוונים טובים עבורכם, מלבד שחור, ירוק ולבן. אנרגיה קוסמית מוסרת לכם כי האדם הרוחני מתייחס למכשולים כאילו היו אתגרים שנועדו לחשלו, ולצרותיו הוא מתייחס כאילו היו הזדמנויות בתחפושת. סודות מיסטיים רומזים לכם כי מוטב לכם להישאר בגפכם מאשר לחלוק את חייכם עם אדם שאתם בזים לו. ה- לבד אינו בדידות, והבדידות אינה לבד. דעו לכם כי אדם חכם אינו רואה בתהפוכות הגורל כאילו היו רעים, כשם שאינו מתייחס ליציבות כאילו הייתה טובה.

בתולה
קבלה והגות: על פי ספר קבלי העוסק בשנים-עשר המזלות, חודשי המזל שלכם הם אלול לפריצה אל מסגרות יוקרתיות, ותשרי עבור כל מעשיכם. תמוז נועד לעסקי נדל"ן. כל הצבעים והגוונים טובים עבורכם, מלבד שחור, חום וירוק. אנרגיה קוסמית מוסרת לכם כי אדם אשר מחליט כי היקום אינו ראוי לו, וכי הוא ראוי ליקום טוב יותר מזה שקיים – היקום מקיא אותו אל התוהו. סודות מיסטיים רומזים לכם לבל תהיו שבויים במה שאתם מכנים בשם עקרונות, משום שעקרונות נועדו למנוע מכם להתייחס לכל עניין לגופו שלו. היקום מציע לכם לשמור על שפיותכם ועל עצמאותכם גם אם יש מי שמבקרים את מעשיכם. ביקורת אינה סיבה להצטרף לעדר.

מאזניים
קבלה והגות: על פי ספר קבלי העוסק בשנים-עשר המזלות, חודשי המזל שלכם הם תשרי עבור כל מעשיכם, וחשוון להתחלות עסקיות. תמוז ואב נועדו להגרלות והימורים. הצבעים הממוזלים שלכם הם חום, לבן, ירוק ארסי ושחור. אנרגיה קוסמית מוסרת לכם כי אדם נאור אינו מושפע משמותיהם של הדברים והעצמים שהוא פוגש בדרכו, אלא אך ורק מהווייתם הפנימית. סודות מיסטיים רומזים לכם כי נקמה אינה סיבה טובה לקבלת החלטות, משום שהיא מבוססת על אנרגיה רעה – בעוד אשר חסד מזמין את המזל והברכה. דעו לכם כי אדם נאור משתמש בכוח שהוענק לו, כאילו היה פיקדון שנועד להביא אושר לחי ולצומח שסובבים אותו.

עקרב
קבלה והגות: על פי ספר קבלי העוסק בשנים-עשר המזלות, חודשי המזל שלכם הם חשוון עבור ענייני עסקים, ואייר עבור אהבה ונישואין. כמו כן מוצלחים תמוז, אב ואלול. הצבעים הממוזלים שלכם הם לבן וירוק. אנרגיה קוסמית מוסרת לכם כי אדם נאור אינו מתייחס לעצמו ברצינות תהומית, אך מתייחס ברצינות תהומית לעבודתו ולתוצרת שהוא מפיק. סודות מיסטיים רומזים לכם כי רק הגות, התבוננות ומדיטציה עשויות לעורר את העין השלישית שניחנתם בה. כל דרך אחרת הינה בבחינת בזבוז זמן. דעו לכם כי אדם נאור מתבונן בתוהו ובוהו מתוך כוונה להשליט בו חוקים וכללים. חוסר ארגון וחוסר סדר, מזמינים שודדים וגנבים.

קשת
קבלה והגות: על פי ספר קבלי העוסק בשנים-עשר המזלות, חודשי המזל שלכם הם חשוון עבור עניינים חומריים, ואב עבור רחשי הלב. כמו כן מוצלחים אייר וסיוון. הצבעים הממוזלים שלכם הם שחור, צהוב וכחול. אנרגיה קוסמית מוסרת לכם כי זוגיות או שותפות בה צד אחד סבור כי הוא נותן יותר משהוא מקבל – סופה להסתיים בקריסה. סודות מיסטיים מעודדים אתכם להימנע ממאבקים במה שאתם מכנים בשם כוחות האופל. תהיה זו טעות להתקוטט עם ישויות שכדאי לכם לחיות עימן בשלום. דעו לכם כי אם התנהגותם של ילדיכם אינה לרוחכם, נסו לזכור כי אתם הייתם אלה אשר שימשתם דוגמה עבורם.

גדי
קבלה והגות: על פי ספר קבלי העוסק בשנים-עשר המזלות, חודשי המזל שלכם הם כסלו עבור עסקים בכלל, וניסן עבור פעילות שמעבר לים. כמו כן מוצלחים תשרי ואלול. הצבעים הממוזלים שלכם הם שחור ואדום, ולעיתים גם כחול ולבן. אנרגיה קוסמית מוסרת לכם כי אדם נאור משתדל להאיר את עיניהם של אנשים בעלי עוצמה, מבלי לחרחר מלחמות בינם לבין הנשלטים על ידם. סודות מיסטיים רומזים לכם כי אנשים נוטים לחזור על שגיאות העבר, אך מעניקים להם שמות חדשים. כדאי שתשאלו את עצמכם עד כמה אתם שם. דעו לכם כי זוגיות שאינה זורמת, דומה לאגם מעופש. מוטב היות האדם לבדו, מאשר נישואין עבשים.

דלי
קבלה והגות: על פי ספר קבלי העוסק בשנים-עשר המזלות, חודשי המזל שלכם הם שבט עבור מאוויי הלב ועולם הרגש, וחשוון עבור היבטים רוחניים. ניסן ואייר טובים לעסקים. הצבעים הממוזלים שלכם הם חום וירוק. אנרגיה קוסמית מוסרת לכם כי אויביכם זקוקים לשנאתכם כדי שתזין את מלחמותיהם בכם. ברגע בו תתפוגג שנאתכם, תתפוגגנה גם מלחמותיהם. סודות מיסטיים רומזים כי כל אשר נולדתם עימו, ילך עימכם לאורך כל הדרך – וכל אשר אספתם בדרככם, ממילא אינו שלכם. דעו לכם כי רק אדם טיפש מתרוצץ ביער ומקווה לתפוס נמר בזנבו. אדם חכם אינו נכנס ליער אשר יש בו נמרים.

דגים
קבלה והגות: על פי ספר קבלי העוסק בשנים-עשר המזלות, חודשי המזל שלכם הם ניסן עבור ענייני עסקים וקריירה, וחשוון להצלחה במסעות. כסלו מוצלח להתעשרות. הצבעים הממוזלים שלכם הם חום, לבן וירוק. אנרגיה קוסמית מוסרת לכם כי אדם נאור פונה אל זולתו כאילו הוא עצמו נחות מזולתו. לעולם אינו חושש פן ייפגע כבודו, משום שיש לו כבוד די והותר. סודות מיסטיים רומזים לכם כי אנשים מוכנים להיפרד מכל דבר שהוא, חוץ מאשר מצרותיהם. אם תפנימו את הכלל הזה, לא תחפזו להתערב בענייניהם. דעו לכם כי לעיתים מוטב לו לאדם להתרפק על מזלו הטוב, מבלי לפעול פעולה כלשהי. אדם נאור יודע להבדיל בין המצבים השונים.

Back to top button