קלפים טיפוליים / קלפים השלכתיים

קלפים טיפוליים (קלפים השלכתיים) הם קלפים הכוללים איורים או מילים שנועדו לעורר אסוציאציות, מצבים, אורעים מהעבר והשלכות של המשתמשים בהם, ובכך לשמש כאמצעי להבנה עצמית, שחרור ריגשי, ובמיוחד כאמצעי לקידום תהליכים רגשיים בפסיכותרפיה או בהנחיית קבוצות. קלפים טיפוליים אלה מאפשרים למשתמשים בהם התנסות חווייתית על בסיס הדמויות, איורים והמשפטים שמופיעים בהם.

Back to top button