דיאטה ותזונהרפואה משלימה

משקל יתר כמורה דרך להארה

משקל יתר אינו תוצאה של אכילה מיותרת אלא של אמת אישית המסתתרת בתוכו. הוא עשוי להביאנו להגשמה עצמית אם נדע לעשות בו שימוש נכון.

בבואי לכתוב על משקל יתר כמורה דרך להארה מצאתי את עצמי מתלבט בבחירת המילים והידע המתאים. מקריאת המאמר תבינו כי היכולת לפתור את בעיית ההשמנה תלויה בהיפתחות לידע חדש, שאינו קיים אצלנו עדיין. לכן בחרתי בסופו של דבר להתבסס על מידע מתוקשר שאותו ניסחתי בדרך מובנת, ככל האפשר.

הבעיה הגדולה ביותר של האדם הסובל מהשמנת יתר היא אי הידיעה המלאה של המקור להשמנתו. הוא מפוטם במידע שגוי הגורם לו לראות את האשם במזון שהוא מכניס לפיו, כאשר ה"אשם" העיקרי שוכן במסתרים, נחבא ומתרחק מחשיפה ומהאור. ברור שכאשר הניסיונות שלו לרדת במשקל מבוססים על אותו מידע שגוי, התוצאה היא כשלון חוזר ונשנה עד כדי ייאוש.

והנה הפתעה ראשונה – את האמונה שהשמנה נגרמת מן המזון שאנו אוכלים כדאי לעקור מן השורש לפני שאפשר יהיה להביא לפתרון של בעיית ההשמנה. האמת היא שאוכל מביא להשמנה רק בגלל שכך למדנו להאמין. קיבלנו את דעתו של מי שאמר שאוכל יוצר שומן והשומן נאסף בשכבות מסוימות של הגוף. מי שלימד אותנו כך לא ידע בעצמו אפשרות אחרת לדרך שבה נוצר משקל היתר של הגוף. הוא לא הכיר את המהות האמיתית של משקל היתר ויכולתו להיות בפועל למקור אנרגיה להגשמה עצמית.

והנה הפתעה שנייה – השמנה מתרחשת דווקא מלמידה שגויה מהסוג שגרם לנו להאמין כי עלייה במשקל נגרמת רק מאכילת יתר. הסיבה היא שלמידה שגויה שכזו תופסת את מקומה של אמת פנימית ואינטואיטיבית שיש לנו לגבי כל שאלה, כולל לגבי המזון המתאים לנו, הכמויות הנכונות לנו ואפילו לגבי הסיבה לעלייה במשקל שלנו. כשהאמת הפנימית נאלצת לפנות את מקומה לאמת חיצונית, שאינה באמת אמיתית. מאחר ואנחנו מתעצבים בהתאם לאמת שבתוכנו, הרי שברגע שהאמת הפנימית הוחלפה באמת חיצונית שכזו, הרי שהאמת הזו מתחילה לעצב אותנו ולא האמת שלנו. כך, ברגע שאנו לומדים להאמין שאכילה היא הגורם האמיתי והבלעדי לעלייה במשקל, כך אכן יהיה, והגוף שלנו יגיב בעלייה במשקל כאשר נרגיש שהגזמנו באכילה.

לפני שנים רבות ידע האדם לזהות בקלות את כל מה שאיים על השלווה המיידית שלו. במצב ההוא יכול היה האדם להבין בדיוק מה יזיק לבריאותו, כולל גורמים שיביאו לעלייה במשקלו. למרבה הצער, החיבור הבלתי אמצעי לאמת הפנימית שלו הפך למכשול כאשר הוא מצא את עצמו בחיים המבוססים על אמת חלקית ועל הסתרה ושקרים, כפי שמאופיינים חיינו המודרניים. כדי להמנע מהקונפליקט שבין האמת שלו לבין ההעדפות החברתיות לאמת אחרת, הוא בחר לוותר על האמת שלו ולחיות בשקר עצמי. במצב הזה הוא איבד את יכולתו לקבל בעצמו הסברים באשר לבריאותו ולחייו והפך נזקק להסברים מפי אחרים. אחת התוצאות של התהליך הזה היא שכיום הוא מובס ללא הרף על ידי אינפורמציה שגויה הנוגעת לשיטות אכילה ומנהגי דיאטה. הידע שיש לו מוטעה מעיקרו ומהווה את הגורם המכשיל אותו בבואו לטפל בבעיות הבריאות שלו, שלמעשה נגרמות מהמזון הבלתי רוחני בעליל שהוא מפוטם בו.

באופן פרדוקסאלי, הידע האינטואיטיבי של האדם שממנו הוא יכול לקבל הדרכה והנחיה לכל מטרה, כולל לירידה במשקל, מקודד באופן פיזי בדיוק באותה שכבה פיזית הנקראת "היפודרמיס", ובה נמצאים תאי השומן. עובייה של שכבה זו נע ממילימטרים בודדים אצל אדם רזה לסנטימטרים אצל אדם מלא. מידע בסיסי על התהליך שבו הופכת האמת למשקל פיזי אפשר לקבל ממאמרי בנושא "השמנת יתר על פי תיאוריית הרבדים האנרגטיים".

יכולים אתם לראות כמה פרדוקסאליות יש במצב בו האדם נסמך על אינפורמציה חיצונית כדי להפחית ממשקל היתר שלו, שבו למעשה מצוי הידע שיעזור לו לרדת באמת במשקלו!!! אתאר זאת בדרך נוספת – האדם המנותק מהאמת שלו, המקודדת במשקל היתר שלו, נאלץ לבקש הנחייה חיצונית שתסביר לו איך אפשר להפחית מהמשקל המיותר שלו, ולמעשה – להפחית עוד יותר מהאמת שלו!

כדי לרדת במשקל יש לפענח מתוך המשקל המיותר את האמת המסתתרת בו. גילוי האמת הזו מביא להגנה גופנית, להבראה ולירידה במשקל שהיא תוצאה של הפיכת המשקל המיותר, שהוא פיזי, חזרה לאנרגיה של ידע. התהליך הזה הוא תהליך של הארה, שבו משקל היתר מהווה את המצע שבו מקודד הידע האישי שיביא לאור אישי. ההארה היא הדרך לדעת מחדש את משמעות החיים ולהחזיר חזרה את הדרך האישית להתבונן על העולם, לתפוס, להבין ולפרש את העולם במבט מיוחד. זוהי פקיחת עיניים והתעוררות, לאחר תרדמה ארוכה שנגרמה מאובדן האמת האישית והחלפתה באמת חיצונית. חלק מהדרך לשם מחייב דחייה של אינפורמציה שגויה שלמדנו לקבל כאמת, ואשר מחבלת במאמצים לחזור אל המקור של החיים, ששם נמצא הכוח ליצור חיים מוארים. חלק אחר מחייב הכרה והימנעות ממזונות המשמרים את משקל היתר בכך שהם משפיעים על התודעה ומונעים הכרה בשקר שנראה לנו כאמת. הפחתת משקל היתר היא תהליך של התפתחות רוחנית ולא של עיצוב הגוף לפי הזמנה. כל עוד לא נבין זאת גופנו לא יוכל לשתף פעולה.

נסו לראות את עצמכם נוגעים באמת והרגישו את תגובת הגוף. הוא משתוקק לחזור לשם. האם לא תאפשרו לו זאת?

Back to top button