צמחי מרפארפואה משלימה

צמחי מרפא- טיפול תומך בסרטן

צמחי מרפא מחזקים את המטופלים החולים במחלת הסרטן ויעלים נגד תופעות לוואי, וכך מאפשרים המשך הטיפול במחלה.

טיפולים חדישים מרפאים סוגי סרטן שונים, אך לתרופות הכימיות תופעות לוואי מרובות עם פגיעות במערכות גוף. תופעות הלוואי עלולות לגרום להפסקת הטיפול נגד סרטן. הרכבי צמחי מרפא מחזקים את המטופלים ויעלים נגד תופעות לוואי, וכך מאפשרים המשך הטיפול במחלת הסרטן.

תאים סרטניים נוצרים עקב שינויים במבנה חלבוני התא, נטייה לכך היא בגנים המועברים מדור לדור. כאשר הגוף בונה תאים חדשים, קורות טעויות בשכפול הגנטי. לתאים יש אמצעים לתקן טעויות אלו, אולם כאשר נוצרים בבת אחת שינויים רבים בגנים, הקוד הגנטי משתבש ונוצרים תאי סרטן, תאים חולים שאיבדו את קצב החלוקה והגדילה הרגילים, ואת apoptosis-מנגנון ההשמדה העצמי. כשתאי סרט משכפלים את עצמם, נוצר גידול סרטני.

טיפוליים רפואיים בסרטן השד
סרטן השד הוא הגידול הממאיר הנפוץ ביותר אצל נשים, הפעם אביא מחקר על מחלה זו וצמח מרפא שעוזר לריפויה.

שלבי הטיפול בסרטן השד
את הגידול הממאיר מנתחים ומרחיקים מהגוף יחד עם בלוטות לימפה שהסרטן הגיע אליהם. בנוסף מקרינים את האזור בו היה הגידול. לרוב מוסיפים טיפול כימי כדי לוודא שכול התאי הסרטן הוכחדו. תרופות כימיות תוקפות ומשמידות תאי הסרטן המשובשים. תאים בריאים אינם נהרסים מהטיפול הכימי אבל ניזוקים, ומכאן תופעות לוואי שונות, כולל החלשת מערכת החיסון, ירידה בייצור כדוריות הדם, ותופעות גופניות נוספות.

צמח האונקריה
בשנים האחרונות נעשו מחקרים בצמחי מרפא שמסייעים בטיפול נגד סרטן. בחודש יוני זה פורסם מחקר על צמח האונקריה הגדל בדרום אמריקה ולו השפעה מיטיבה על מערכת החיסון, ותכונות טובות נוספות. במחקר מתואר ניסוי רפואי שבוצע בבית חולים ממשלתי. נושא המחקר הוא שילוב צמח בטיפול כימי נגד סרטן השד. טיפול כימי מדכא את ייצור תאי הדם במח העצם, לכן יש ירידה בכדוריות האדומות, טסיות הדם, וכדוריות הדם הלבנות שמגינות מפני חיידקים ווירוסים. כאשר מספרן של הכדוריות הלבנות יורד באופן חמור, צריך להפסיק את הטיפול הכימי בטרם עת, בגלל סכנת זיהומים קשים. אולם הפסקה מוקדמת של הטיפול הכימי מורידה באופן ניכר את יעילותו. במחקר הנוכחי נבדקו 40 נשים עם סרטן שד, שקיבלו שש סדרות של טיפולים כימיים. לחצי המטופלות הוסיפו תמצית של אונקריה והיתר קיבלו טיפול כימי בלבד. כאשר השוו את בדיקות הדם של המטופלות, בקבוצה שקיבלה את צמח האונקריה הייתה ירידה קלה בלבד במספר הכדוריות הלבנות. אצל הנשים שלא קיבלו אונקריה הייתה ירידה גדולה של כדוריות לבנות. בסיום המחקר נמצא בקבוצת האונקריה, מספר כדורי דם לבנים כפול לעומת האחרות שקיבלו טיפול כימי בלבד.

אצל מטופלי מחלת הסרטן יש הרבה חומרי דלקת ומחמצנים שהורסים את הקשרים בין סלילי הדי אן אי. במחקר בוצע תבחין "קומט" שהוא צילום פלורוסנטי בהגדלה. בקבוצת האונקריה היה פחות נזק לסלילי די אן אי.

לסיכום: המחקר הנוכחי מראה שהצמח עוזר למטופלים בתרופות כימיות כשחיסונם דוכא בעקבות הטיפול. הצמח עוזר למח העצם לייצר כדוריות דם חיוניות, ומונע הרס חלבונים של תאים בריאים. צמח האונקריה נוסה בטיפול נגד סרטן השד, אולם מנגנון פעולת הצמח מתאים לטיפול בסוגי סרטן אחרים. אונקריה מגבירה את תנגודת הגוף למחלות, אני מוסיף אונקריה למרשמים נגד שפעת, דלקות דרכי הנשימה אצל ילידים ומבוגרים, ומחלות וירליות קשות אחרות.

Back to top button