וולדה תאיר הכוהנת שבי בכפר מל"ל

Back to top button